Phân tích cú pháp câu

Hệ thống tiến hành phân tích cú pháp một câu tiếng Việt theo hai phương pháp: "Phương pháp tiếp cận dựa trên cấu trúc cụm từ hướng trung tâm (HPSG)" và "Phương pháp tiếp cận dựa trên học máy thống kê". Hệ thống tự động sử dụng công cụ phân loại từ đã được tích hợp bên trong mỗi bộ phân tích cú pháp. Tuy nhiên bạn có thể chọn để sử dụng bộ phân loại từ độc lập (SP8.3).

Xin mời nhập vào một câu tiếng Việt:

Sử dụng bộ gán nhãn từ loại độc lập (SP8.3)
Zapatec Javascript Tree

© Đề tài KC01.01/06-10 "Nghiên cứu phát triển một số sản phẩm thiết yếu về xử lí tiếng nói và văn bản tiếng Việt" (VLSP)
Đề tài thuộc Chương trình Khoa học Công nghệ cấp Nhà nước KC01/06-10.
Chủ trì nhánh đề tài "Xử lí văn bản tiếng Việt": GS. Hồ Tú Bảo.
© Ghi rõ nguồn "Đề tài VLSP" khi bạn trích dẫn hoặc sử dụng lại thông tin từ website này.