Giới thiệu

Nhánh đề tài "Xử lí văn bản tiếng Việt" là một phần của đề tài KC01.01/06-10 "Nghiên cứu phát triển một số sản phẩm thiết yếu về xử lí tiếng nói và văn bản tiếng Việt". Đây là đề tài liên kết giữa các nhóm nghiên cứu xử lí tiếng Việt đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu trong nước và quốc tế, bao gồm:

 1. Trung tâm Từ điển học (VietLex)
  Đại diện: Vũ Xuân Lương
 2. Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (HUT)
  Đại diện: Lê Thanh Hương
 3. Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (HCMUT)
  Đại diện: Cao Hoàng Trụ
 4. Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội (UET)
  Đại diện: Nguyễn Phương Thái
 5. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội (HUS)
  Đại diện: Nguyễn Thị Minh Huyền
 6. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (HCMUS)
  Đại diện: Hồ Bảo Quốc
 7. Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản (JAIST)
  Đại diện: Hồ Tú Bảo

(Danh sách được sắp xếp theo thứ tự từ điển.)


© Đề tài KC01.01/06-10 "Nghiên cứu phát triển một số sản phẩm thiết yếu về xử lí tiếng nói và văn bản tiếng Việt" (VLSP)
Đề tài thuộc Chương trình Khoa học Công nghệ cấp Nhà nước KC01/06-10.
Chủ trì nhánh đề tài "Xử lí văn bản tiếng Việt": GS. Hồ Tú Bảo.
© Ghi rõ nguồn "Đề tài VLSP" khi bạn trích dẫn hoặc sử dụng lại thông tin từ website này.