Hệ thống trình diễn sản phẩm

Hệ thống trình diễn một số sản phẩm của nhánh đề tài "Xử lí văn bản" là một phần của đề tài KC01.01/06-10 "Nghiên cứu phát triển một số sản phẩm thiết yếu về xử lí tiếng nói và văn bản tiếng Việt" (VLSP). Các sản phẩm được trình diễn bao gồm:

 • SP7.2: Từ điển tiếng Việt dùng cho xử lí ngôn ngữ tự nhiên
  Thực hiện: Vũ Xuân Lương, Hồ Tú Bảo, Nguyễn Thị Minh Huyền
 • SP7.3: Kho ngữ liệu câu tiếng Việt có chú giải
  Thực hiện: Nguyễn Phương Thái, Vũ Xuân Lương, Nguyễn Thị Minh Huyền
 • SP7.4: Hai kho ngữ liệu câu Anh-Việt phổ quát-chuyên ngành
  Thực hiện: Hồ Bảo Quốc, Cao Hoàng Trụ
 • SP8.2: Hệ phân đoạn từ tiếng Việt
  Thực hiện: Nguyễn Thị Minh Huyền, Hồ Bảo Quốc
 • SP8.3: Hệ phân loại từ tiếng Việt
  Thực hiện: Phan Xuân Hiếu, Lê Minh Hoàng
 • SP8.4: Hệ phân cụm từ tiếng Việt
  Thực hiện: Nguyễn Lê Minh, Cao Hoàng Trụ
 • SP8.5: Hệ phân tích câu tiếng Việt
  Thực hiện: Lê Thanh Hương, Nguyễn Phương Thái

Hệ thống tích hợp sản phẩm do Nguyễn Việt Cường và Nguyễn Lê Minh (JAIST) phát triển. Các công cụ xử lí tiếng Việt do các nhóm thực hiện cung cấp. Hệ thống tích hợp sử dụng các công cụ mã nguồn mở: PHP, MySQL, Smarty, Snoopy, WZToolTip, Mudim, Zapatec.


© Đề tài KC01.01/06-10 "Nghiên cứu phát triển một số sản phẩm thiết yếu về xử lí tiếng nói và văn bản tiếng Việt" (VLSP)
Đề tài thuộc Chương trình Khoa học Công nghệ cấp Nhà nước KC01/06-10.
Chủ trì nhánh đề tài "Xử lí văn bản tiếng Việt": GS. Hồ Tú Bảo.
© Ghi rõ nguồn "Đề tài VLSP" khi bạn trích dẫn hoặc sử dụng lại thông tin từ website này.