Khung động từ làm vị ngữ trong VCL

Stt FrameSet Verb Comment
0   Vu Động từ không làm vị ngữ, hoặc động từ tạm thời chưa được xác định rõ ràng.
1 Sub+V Vi, Vs Bé ngủ rồi. Máu vừa chảy. Chim sẽ hót. Chó đang sủa. Công việc đang ách lại.
2 V+Sub Sub +V Vs Động từ tồn tại, trạng thái - đảo được chủ ngữ
Nhà đang cháy - Cháy nhà rồi. Cầu sẽ sập - Sập cầu rồi. Nước vừa sôi - Sôi nước rồi.
3 Sub+V+Dob Vt Tôi đọc sách. Bộ đội phá cầu. Toàn dân xây dựng chủ nghĩa xã hội.
4 Sub+V+Obj_NP-Ins Vt Họ đi máy máy. Con về bằng xe máy. Doanh nghiệp thanh toán bằng đô la.
5 Sub+V+Obj_NP-Dur Vs Cụ hưởng thọ 80 tuổi. Máy tính bảo hành 2 năm. Họ chầu chực cả ngày.
6 Sub+V+Obj_NP-VP-AP Vs, Vt Anh ấy còn mẹ già. Bé đang tập nói. Ông thấy mệt mỏi. Họ luyện tập rất chăm chỉ.
7 Sub+V+Obj_VP Vm Ông muốn nghỉ ngơi. Tôi phải ra đi. Bé cần ăn rau. Các em nên làm việc đó.
8 Sub+V+Obj_PP-Lo Vt Tàu đang rời ga. Khách đã vào nhà.
9 Sub+V+Obj_PP-Lo Vs Ông bà sống ở quê. Họ ở Hà Nội.
10 Sub_NP+V+Obj_PP-Lo
Sub_PP-Lo+V+ Obj_NP
Vs Động từ tồn tại, trạng thái - đảo được bổ ngữ:
Tiền còn trong túi. Trong túi còn tiền.
11 Sub+V+Obj_Clause Vs, Vt Mẹ hi vọng cha sẽ về. Làng xóm bị địch tàn phá. Nam được cô khen.
Tôi dự đoán giá vàng sẽ tăng cao. Tôi đoán chừng anh ta khoảng bốn mươi tuổi.
12 Sub+V+Dob+Iob
Sub+V+Iob+Dob
Vt Động từ trao nhận, 2 bổ ngữ đảo được cho nhau:
Em gửi bức thư cho anh - Em gửi cho anh bức thư.
13 Sub+V+Obj_VP+Dob
Sub+V+Dob+Obj_VP
Vt Động từ gây khiến (2 bổ ngữ có thể đảo được cho nhau):
Ông ấy bẻ gãy cành cây. Ông ấy bẻ cành cây gãy.
14 Sub+V+Dob+Obj_PP-Lo
Sub+V+Obj_PP-Lo+Dob
Vt Động từ tác động, 2 bổ ngữ đảo được cho nhau:
Anh đặt một quyển sách lên bàn - Anh đặt lên bàn một quyển sách.
15 Sub+V+Dob+Obj_PP-Lo Vt Nó đâm đầu vào tường; Nó phi dao vào gốc cây
16 Sub+V+Dob+Obj_VP Vt Bố bắt tôi cưới vợ. Anh ấy nhờ tôi trông nhà.
17 Sub+V+Obj_NP+Dob Vt Cô ấy giãi bày tâm sự với mọi người.
18 Sub+V+Dob+Obj_NP-AP-VP Vt Thầy giáo chỉ cho chúng tôi rất cặn kẽ. Thầy giáo chỉ cho chúng tôi từng li từng tí.
19 Sub+V+Dob+Obj_NP-Ins Vt Bà phủ mặt bàn bằng một tấm khăn trắng. Người Việt ăn cơm bằng đũa.
20 Sub+V+Dob+Obj_NP-AP Vs Nhà nó cách trường 2 km. Nhà tôi cách ga rất xa.


© Đề tài KC01.01/06-10 "Nghiên cứu phát triển một số sản phẩm thiết yếu về xử lí tiếng nói và văn bản tiếng Việt" (VLSP)
Đề tài thuộc Chương trình Khoa học Công nghệ cấp Nhà nước KC01/06-10.
Chủ trì nhánh đề tài "Xử lí văn bản tiếng Việt": GS. Hồ Tú Bảo.
© Ghi rõ nguồn "Đề tài VLSP" khi bạn trích dẫn hoặc sử dụng lại thông tin từ website này.